ARA i SEMPRE SANT ESTEVE

 • TREBALLEM PER MILLORAR EL POBLE I AJUDAR ELS VEÏNS 7 de gener de 2021

  Fa pocs dies ens va deixar sobtadament, un amic  i  company  del  nostre  grup  municipal i estret  col·laborador  des  de  l’inici  d’ARA ses, que feia honor al títol de la capçalera    d’aquesta opinió: ajudar els veïns i veïnes i  al  nostre  poble  –així  com  a  la  gent  en  general, perquè aquest ha de ser l’objectiu  principal d’aquelles persones que, voluntàriament  –com ell havia fet sempre, es dediquen en part o en la mesura de les seves possibilitats a participar de la vida pública i/o social d’un poble o d’una comunitat.   Fidels doncs, a aquests principis personals i  del nostre grup (puix que nosaltres som només un grup sesrovirenc i pels sesrovirencs),  estem  i  continuem  treballant  des  de  l’Ajuntament  i  ara  dins  del  govern  municipal,  per  ajudar  a  arranjar  i  millorar  moltes  coses  i serveis del nostre municipi. I en aquests temps de pandèmia, ajudar a aquelles persones i  famílies que ho estan passant pitjor laboralment i econòmicament, a més d’aquelles que s’han vist afectades en la seva salut o que fins i tot malauradament la Covid se’ls ha endut.   Per tant, més enllà de qüestions partidistes –legítimes, però que nosaltres no hi entrem, estem aquí per fer cada dia una mica més fàcil i millor l’Administració i els serveis que es donen a tot el nostre veïnat. I per impulsar i posar en marxa tot allò que renovi i millori la nostra vida en el diferents barris de Sant Esteve.   En els mesos d’octubre i novembre han començat obres de renovació de la xarxa d’aigua dels sectors més antics de Vallserrat feta del  1986,  i  continuaran  després,  cap  a  renovar la xarxa  d’uns carrers concrets de Ca n’Amat que també ho requereix ja fa temps.  Al barri de Pou del Merli també s’estan fent  en aquests moments obres de reparació dels carrers per tal que siguin més transitables, fins que es pugui fer una urbanització definitiva. S’han renovat vestidors tant de la pista    coberta  com  del  pavelló,  en  breu  començaran  obres  de  millora  a  La  Roureda,  l’ampliació  de  la  biblioteca  és  a  punt  d’acabar,  i  la construcció del nou CAP segueix avançant.  S’ha iniciat la modificació i debat per poder fer pisos per a joves i per a tothom en els antics terrenys de la Chupa Chups, etc.  Tot això i més, s’està fent i impulsant i així  continuarem fent  ho per Sant Esteve i per la  seva gent... com sempre havia fet el nostre company i amic, en Joan Amorós Valdés      

 • IMPULS I TREBALL –MALGRAT LA PANDEMIA-,PER MILLORAR SANT ESTEVE 13 de novembre de 2020

  El Covid19 està perjudicant la salut de molts,  atempta contra la de tots, i afecta l’econo - mia  productiva  i  la  vida  social  en  tots  els   seus  àmbits:  familiars,  culturals,  esportius,   d’oci... Esperem aviat, entre tots, superar  aquesta pandèmia. ARA  SANT  ESTEVE  vàrem  fer  una  moció   a l’estiu (recolzada per tots el grups muni - cipals menys ERC), reclamant al Dep. de  Salut de la Generalitat el retorn de l’atenció  mèdica  al  nostre  CAP.  I  després  de  moltes   gestions, a finals de setembre varen retor - nar  dos  doctors,  malgrat  encara  no  tenim   Pediatria i manca l’obertura per la tarda. També hem impulsat la 1a Campanya de Pro - moció  pel  nostre  comerç  local,  amb  inversió   directa de l’Ajuntament, que ha tingut gran  seguiment  del  veïnat,  exhaurint  en  poques  setmanes el doble de la quantitat inicialment  pressupostada; l’èxit ha estat indiscutible, i en  prenem nota per a futures edicions. El  Govern  de  coalició  municipal  ha  estat   treballant  i  impulsant  projectes  durant  tot   l’any i ara ja estan en licitació, com són les  càmeres  de  videovigilància  per  tenir  mès   prevenció  dels  robatoris  i  més  seguretat  al   nostre municipi; i l’adquisició de drons que  donaran servei a la Policia Local, a Protec - ció Civil i als Serveis Territorials municipals. Projectes aturats com el del Fòrum Jove, es  tornen a revisar per adaptar-los a les pos - sibilitats i necessitats d’avui, amb l’ajut de  la Diputació. Com també un modificat pro - jecte als terrenys de l’antiga Chupa Chups,  que permetin tenir l’habitatge públic i privat  que se’ns demana, perquè ningú hagi de  marxar de Sant Esteve per la seva manca;  Urbanitzant  de  nou  tot  el  carrer  Martorell   d’entrada a la població, amb una nova ro - tonda i nou accés des del pont. Hem posat fill a l’agulla, a expedients en - darrerits de requeriments i neteja de solars;  i  preveiem  fer  en  un  Pla  global  de  neteja  de   aceres, i reparació de carrers i parcs aquests  propers 2 anys, per que Sant Esteve torni a  ser el poble net i ben arranjant que tots volem. I exigim també a les Concessionàries, millor ser - vei i inversions en renovació de xarxa d’aigua  a SOREA, com d’una millor recollida d’escom - braries, si be, el veïnat ha d’ajudar i ser més  curós en la recollida selectiva.. i continuem..  

 • L’ANY 2020, L’ANY DEL CORONAVIRUS 21 de juliol de 2020

  No podem fer una opinió sense parlar  de la pandèmia més important que pateix tot el món en els darrers 100 anys,  la Covid-19. El nostre poble també s’ha vist afectat, i  molt, en tenir la Residència Pública i Municipal de Gent Gran Can Serra. L’Ajun - tament ha elaborat una Memòria de totes  les actuacions i de com hem complert des  del primer dia, tant l’equip de govern,  com tots els caps i responsables municipals i voluntariat, als quals agraïm la seva  dedicació expressa i altruïsta. Així com  també, donem el nostre més sincer con - dol i record a totes les famílies que han  perdut a éssers estimats, a qui les condi - cions del confinament obligat no els ha  permès acomiadar degudament. No ens n’hem sortit del tot encara... De  fet, fins que no hi hagi el fàrmac o la va - cuna que derroti la Covid-19 estarem amb  “l’ai al cor” de possibles rebrots –que ja  estan apareixent -, i de contagis generals  que ens puguin aturar o fer-nos retrocedir. Malgrat això, en aquesta fase actual (a  09 de juliol), anomenada de “Nova Nor - malitat”, des de l’ajuntament hem tornat  a reiniciar tasques i serveis de tot tipus,  amb els condicionants i obligacions de  protecció per a tot el personal, veïnat i  usuaris de serveis municipals. També estem tirant endavant planificaci - ons per a les neteges i renovacions de vo - reres, carrers i parcs públics, que sabem  en tenen necessitat. Programem i prenem  acords per tal de tornar a crear activitat,  i farem campanyes a favor del nostre co - merç, així com per a les nostres entitats,  clubs i associacions, per tal d’actuar en  moments de crisis com la que vivim. Sabem que les mancances són moltes...  però ARA SANT ESTEVE hem entrat al  govern per impulsar-les i ajudar a fer-ho  possible. Ens fem ressò de les demandes  dels veïns i veïnes per intentar resoldre- les. També tindrem la Festa Major afecta - da per la Covid, malgrat això, us desitjem  una Bona Festa Major i sobretot.. salut  per a tothom!  

 • Ara sí... Estem al Govern i entrem per a governar ! 6 de març de 2020

  Des del passat 1 de febrer, ARA SANT ESTEVE és al govern municipal i el seu regidor  i portaveu, en Joan Galceran i Margarit,  n´és  1r Tinent d’Alcalde Delegat i Coordinador de les Àrees del Govern.
  Fins aquell dia, ARA SANT ESTEVE ajudàvem però no estàvem al govern del PSC. La nostra col·laboració era en espera que s’aconseguís fer un govern més fort i sòlid, donat que no hi ha cap grup municipal amb prou majoria per sí sol. 
  Malgrat que al gener vàrem presentar una moció de censura amb ERC i AUxSES per conformar una majoria més àmplia, la bona reacció i l’immediat oferiment de l’alcalde i del PSC ens varen fer desistir i retirar-la a favor d’entrar al govern del PSC. Les millors garanties per part del PSC a la nostra entrada, així com una confiança personal més consolidada amb l’alcalde Enric Carbonell i els seus regidors/es, varen convèncer l’assemblea d’ARA SANT ESTEVE.
  ARA SANT ESTEVE ens vàrem comprometre en campanya electoral que aniríem amb aquells qui més poguessin fer pel nostre poble i la seva gent. Sens dubte, hem triat a qui més s’ha compromès a permetre’ns fer més per a tots i totes –colze a colze-, i tornar a recuperar l’activitat al poble. Ho hem fet amb el PSC, amb qui en aquests darrers mesos ja recolzàvem i, a més, hi tenim sintonia.  
  Les confiances estan refetes, i és just reconèixer que tant l’alcalde com la direcció del PSC han demostrat que són capaços de fer més i donar més garanties que d’altres.  Sant Esteve necessita un govern estable i fort. Per això ARAses hi entrem.
  No hem entrat a govern per quedar-nos asseguts. Sant Esteve necessita arranjaments i neteges de carrers, de places i zones verdes del centre urbà i de tots els barris; impulsar promocions d’habitatges que estan aturades; tornar a estudiar i fer realitat el Fòrum Jove; un pàrquing pel nou ambulatori; l’ampliació de l’institut; potenciar més els serveis a les persones, grans i joves, i moltes coses més. I ens hi hem posat, per ajudar a fer que tot això sigui una realitat.
   

 • No estem al govern però ajudem a governar 8 de gener de 2020

  GRUP MUNICIPAL D'ARA (desembre 2019). ARA SANT ESTEVE, com és sabut no estem al govern.. però sí que ajudem al govern municipal amb idees i propostes que s’estan estudiant, les unes.. i impulsant i treballant les altres, en la tasca diària d’administrar el nostre poble. 
  Tanmateix, i conseqüentment en aquesta actitud de col•laboració, ARAses no fa oposició activa, i sostindrà a l’alcaldia i el seu govern minoritari del PSC, mentre continuïn essent receptius a les nostres propostes, i es mantingui el nivell d’informació, participació i de transparència, que s’ha instal•lat en aquests primers mesos de legislatura, i que és –cal dir-ho- una novetat que oxigena la vida política municipal.. i que només pot fer bé a l’ajuntament, i a Sant Esteve.
  L’Impuls definitiu per possibilitar les obres que han de començar ja mateix, de renovació dels vestidors de la Pista Francesc Castellet, o encara més completa la renovació de vestidors del Complex Esportiu, o les del Celler i serveis exterior dels Jardins de l’ajuntament que no s’havien tocat des de fa 30 anys… el servei de poda que enguany s’està fent en el temps que pertoca i en professionalitat.. així com una atenció més personalitzada a diferents qüestions i serveis personals, que aquí no cal detallar.. ens fan pensar que estem en el bon camí, i amb la receptivitat de l’alcaldia a les nostres idees, ens omplen –de moment- d’esperança de cara a un futur on Sant Esteve recuperi el tremp, i torni a ser brillant i pròsper com és mereix.
  L’estudi i impuls que s’ha posat en marxa per reprendrà les obres del Fòrum-Jove, així com del carrer Martorell a l’entrada pels terrenys de l’antiga Chupa Chups, farà que canvií l’actual i deplorable estat d’abandó en que avui ho tenim… s’està treballant, i no pas a poc a poc.. i tots aquest fruïts s’han de veure. Es veritat que problemes per a resoldre hi han molts més.. fins i tot de seguretat ciutadana una mica perduda per els robatoris que patim; però també es treballa sense fre amb noves mesures. 
  Si l’alcaldia i el govern municipal continua en aquesta línia receptiva i activa.. els resultats s’aniran veient, i seran bons!
  Des d’ARA SANT ESTEVE, us desitgem un Bon Nadal i Bones Festes a tothom!!

 • No estem al govern però ajudem a governar 8 de gener de 2020

  GRUP MUNICIPAL D'ARA (desembre 2019). El nostre Ajuntament des del passat juny té un alcalde i govern del PSC en minoria (4 regidors de 13). ARA SANT ESTEVE li va donar suport sense entrar al govern ni fer cap pacte, simplement perquè ens mereixia més confiança que no pas l’altra candidata d’ERC. L’única condició d’ARAses fou que se’ns escoltés i es debatessin les nostres propostes.
  I NO hi va haver cap pacte, ni públic ni d’amagat, perquè ARA SANT ESTEVE no té res a amagar, just tot el contrari, hem demanat més transparència pública de la gestió de l’alcaldia i del govern -minoritari del PSC- i s’està complint.  Cal reconèixer-ho... com també s’estan començant a estudiar i fer coses del nostre programa electoral. I sobretot, portem i intentem resoldre queixes i problemàtiques de veïns i d’empreses locals, apropant la seva veu i necessitats a l’ajuntament. Tanmateix, ARAses no ens neguem a entrar en el govern, si el grau de confiança es consolida.
  La problemàtica i el procés judicial que afecten 11 naus del Pol. Sesrovires  -que ha sortit a la premsa per part de d’una família que marxà del poble fa anys- (degut a un plet particular que pot perjudicar a tercers de bona fe i al propi ajuntament, que n’és extorsionat), aquest és un tema que s’ha portat amb discreció aquests anys i que en el darrer Ple es va constatar la unanimitat de tota la Corporació Municipal, malgrat la tensió entre alguns grups. ARAses és fidel a la nostra preocupació perquè s’acabi de legalitzar i urbanitzar un polígon il•legal  -heretat dels temps franquistes- i que aquesta complexa casuística no afecti negativament el poble.
  ARA SANT ESTEVE impulsarà projectes estancats i de nous, per aconseguir més recursos econòmics per a l’ajuntament. Un dels principals es l’acabament del FÒRUM JOVE, el projecte de l’antiga Chupa Chups, pisos per a joves i adults a A Mig Dia, etc.
  ARA SANT ESTEVE, no està a l’ajuntament per fer cap altra cosa que tornar a recuperar el tren del nostre poble, no tenim cap més “amo ni senyor” que la gent de Sant Esteve, i en especial els veïns i veïnes que fidelment ens donen la confiança personal, en temps de manipulacions partidistes “emocionals i de banderes”, que tant han perjudicat (com ja anunciàvem) el nostre país. 

Darrera actualització: 18.02.2020 | 14:08
Darrera actualització: 18.02.2020 | 14:08