El Document Únic Protecció Civil Municipal inicia el tràmit per a la seva aprovació

Dijous, 5 de juliol de 2018 a les 07:00

Des d’avui i fins al proper 17 d’agost es troba a exposició pública el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que va ser aprovat provisionalment en la sessió plènària del 20 de juny. Aquest pla integral identifica i avalua els riscos al municipi, així com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència.

El document del DUPROCIM així com els 19 plànols que l’acompanyen estan disponibles a la Seu Electrònica de l’Ajuntament. Accediu a l’expedient en exposició pública a través del següent enllaç:

http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/transparency/072fa073-5524-4595-b436-6543a138009d/

El DUPROCIM incorpora a més dels riscos bàsics, els riscos especials territorials, transport de viatgers per ferrocarril, químic, transport de mercaderies perilloses, nevades, incendis forestals, ventades i inundacions. Un cop s’aprovi definitivament deixarà sense efectes els altres plans d’emergència municipal que actualment estan en vigor: el Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM), el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a Incendis Forestals, i el Pla d’Actuació Municipal (PAM) per a emergències Químiques.

Espai web de Protecció Civil

Amb l’entrada en vigor del nou pla d’emergències, el DUPROCIM estarà disponible per a la seva consulta de manera permanent a través d’un nou apartat de Protecció Civil al web municipal. A banda del document es podrá accedir a les recomanacions a la població per a cadascun dels riscos en situació d’emergència.

 

Darrera actualització: 04.07.2018 | 13:54