S’obre una convocatòria per crear una borsa de treball de personal auxiliar administratiu

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 08:00

L’Ajuntament de Sant Esteve convoca un procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball de personal auxiliar administratiu C2, mitjançant concurs-oposició lliure. Les persones interessades poden consultar les bases a l’e-Tauler i presentar la sol·licitud del 30 de novembre al 29 de desembre de 2020.

L’objectiu de la convocatòria és disposar de persones candidates per a cobrir temporalment  baixes o necessitats sobrevingudes, excés o acumulació de tasques, o per execució de programes de caràcter temporal, substitucions i interinitats. La borsa tindrà una vigència de dos anys des de la seva constitució.

El procés selectiu constarà d’una fase d’oposició amb tres proves eliminatòries sobre la resolució d’un supòsit teòrico-pràctic,  coneixements lingüístics i una entrevista personal; i una fase de valoració de mèrits, en la qual el tribunal qualificador avaluarà els mèrits al·legats i justificats pels i les aspirants que hagin superat la primera fase.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a l’e-Tauler. La presentació de sol·licituds es podrà fer preferentment per via telemàtica a través de la Seu Electrònica o presencialment al registre general, sol·licitant cita prèvia. El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de novembre al 29 de desembre de 2020, ambdós inclosos.

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Bases convocatòria
Tràmit presentació sol·licitud (Disponible a partir del 30/11/20))
e-Tauler (Publicació edicte de la convocatòria a partir del 30/11/20)
cita prèvia (Agenda per sol·licitar atenció presencial, disponible a partir del 26/11/20)

 

Darrera actualització: 26.11.2020 | 08:41