PLE ORDINARI

Dimecres, 23 de desembre de 2020 a les 19.00 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: Tots els Regidors i Regidores del Consistori

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
 

A) Part resolutiva

1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 22.10.2020E)
3. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 04.11.2020O)
4. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 18.11.2020O)
Propostes de la Comissió Informativa General:
5. Expedient 3662/2020. Nova obertura sol·licituds Jutge/essa de Pau Substitut/a
6. Expedient 3694/2020. Aprovació de les normes i directrius d’atorgament del complement de productivitat per l’exercici 2021
7. Expedient 3700/2020. Aprovació del complement per canvi de torn
8. Expedient 2649/2020. Resolució escrits d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals aplicables al municipi de Sant Esteve Sesrovires per a l’exercici 2021
9. Expedient 3361/2020. Moció grup polític ERC-AM per reclamar una millora urgent de la gestió de les prestacions i subsidis d’atur i el cobrament dels Erto
10. Expedient 3755/2020. Moció del grup polític SeC-ECG per actuacions per a la necessària  creació  d’habitatge  a  Sant  Esteve.  Per  un  habitatge  digne  i assequible.


B) Activitat de control
11. Informació Alcaldia
12. Donar compte Decret d'Alcaldia
 

C) Precs i preguntes
13. Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.12.2020 | 11:44