PLE ORDINARI

Dimecres, 15 de juny de 2022 a les 19.00 h

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 15 / de juny / 2022 a les 19:00
2a convocatòria: 17 / de juny / 2022 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 25.05.2022O)

Propostes de la Comissió Informativa General:
3. Expedient 1749/2022. Festes Locals any 2023
4. Expedient 2225/2022. Autorització de compatibilitat per l'exercici d'activitat
privada a l'alcalde, Sr. Enric Carbonell Jorba
5. Expedient 2275/2022. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 6/2022
6. Expedient 2828/2019. Proposta d’acord de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires d’adhesió al Contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2019.03)
7. Expedient 2086/2022. Moció grup polític PSC-CP contra l'ocupació il·legal i
conflictiva d'habitatges al municipi

B) Activitat de control
8. Informació Alcaldia
9. Donar compte Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes
10. Precs i preguntes

Darrera actualització: 14.06.2022 | 10:18