PLE ORDINARI

Dimecres, 4 de novembre de 2020 a les 19.00 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: Tots els Regidors i Regidores del Consistori

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria Ordinària
Data i hora 1a convocatòria: 4 / de novembre / 2020 a les 19:00
2a convocatòria: 6 / de novembre / 2020 a les 19:00
Lloc Via telemàtica
 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 23.09.2020O)


Propostes de la Comissió Informativa General:
3. Expedient 834/2020. Elecció càrrec Jutgessa de Pau Substituta
4. Expedient 2149/2020. Adhesió al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020 - 2024
5. Expedient 2834/2020. Acuerdo corporativo de adhesión a la Central de Contratación de la FEMP
6. Expedient 2754/2020. Aprovació deixar sense efecte compatibilitat funcionari
7. Expedient 2619/2020. Aprovació Bases específiques reguladores de subvencions per a infants i joves inscrits en un programa esportiu (escoles esportives, campus esportius, activitats aquàtiques, etc) durant el  període 2020-2023
8. Expedient 2620/2020. Aprovació Bases específiques reguladores de subvencions per a entitats esportives durant el període 2020-2023
9. Expedient 2623/2020. Moció grup polític Cs “Para dar la opción a los padres de pedir la jornada continua en los Centros Educativos de Sant Esteve Sesrovires”
10. Expedient 2891/2020. Moció grup polític PSC-CP per la millora urgent de l’atenció sanitària a Sant Esteve Sesrovires
11. Expedient 2007/2020.Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM a  l’àmbit definit pel Polígon d’actuació urbanística c/Sant Joan – c/Martorell – c/Del Sucre, als efectes de poder compatibilitzar l’ordenació existent amb la concentració dels usos comercials i d’activitats


Ratificació inclusió punt següent a l’ordre del dia:
12. Expedient 2939/2020. Moció grup polític SeC-ECG "Sant Esteve posa't maco" - Recuperació i manteniment dels espais verds municipals de Sant Esteve Sesrovires

Ratificació inclusió punt següent a l’ordre del dia:
13. Expedient 3793/2018. Iniciació expedient pel tancament del mercat dominical del Polígon Industrial Anoia

B) Activitat de control
14. Informació Alcaldia
15. Donar compte Decrets d'Alcaldia
16. Donar compte interlocutòria del Jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona

C) Precs i preguntes
17. Precs i preguntes
 

Darrera actualització: 03.11.2020 | 09:18