OBERTURA SOBRE A LICITACIO CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE DIRECCIÓ D'OBRA, DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL "PROJECTE COMPLEMENTARI DE REFORÇAMENT ESTRUCTURAL I REFONAMENTACIÓ

Dimarts, 20 d'abril de 2021 a les 12.00 h

LLOC: Sala Plens
ASSISTENTS: Enric Carbonell Jorba - Alcalde

Darrera actualització: 14.04.2021 | 12:08