PLE JUNTA GENERAL

Dimecres, 16 de juny de 2021 a les 18.30 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del consistori 

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria: Ordinària
Data i hora:
1a convocatòria: 16 / de juny / 2021 a les 18:30
2a convocatòria: 18 / de juny / 2021 a les 18:30
Lloc: Via telemàtica

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple (JG) 17.02.2021E)

B) Activitat de control
3.Expedient 1653/2021. Ratificar sol·licitud de pròrroga 2022 del Conveni Interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Societat municipal, per a la prestació del servei de residència assistida i centre de dia per a gent gran dependent "Can Serra"

C) Precs i preguntes
4.Precs i preguntes

L'Alcalde

Darrera actualització: 11.06.2021 | 14:55