PLE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRI

Dimecres, 21 de juliol de 2021 a les 18.30 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del consistori 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple(JG) 20210616O)
Proposta de la Comissió Informativa General:
3.Expedient 2650/2021. Aprovació Comptes Anuals

Darrera actualització: 16.07.2021 | 12:41