PLE JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRI

Dimecres, 18 de novembre de 2020 a les 18.45 h

LLOC: Via telemàtica
ASSISTENTS: L'Alcalde i tots els Regidors i Regidores del consistori 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
Proposta de la Comissió Informativa General:
2.Expedient 3102/2020. Aprovació Comptes Anuals

Darrera actualització: 13.11.2020 | 15:16