Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/ssa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori. La seva composició és la següent:

Alcalde-President (Enric Carbonell i Jorba)

- Sr. Joan Galceran Margarit, 1r Tinent d'Alcalde

- Sr. Antonio González Bermejo, 2n Tinent d'Alcalde

-Sra. Roser Brosed Yuste, 3a. Tinent d’Alcalde

-Sra. Lorena Cuesta Pozo, 4a. Tinent d’Alcalde

-Sr. Oscar Rodríguez Andreu, regidor

Calendari de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix tots els dimecres a les 18.00 hores

Competències de la Junta de Govern Local

Acords de la Junta de Govern Local

Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2020

Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2019

Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2018

Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2017

Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2016

Darrera actualització: 15.10.2021 | 10:53
Darrera actualització: 15.10.2021 | 10:53