Regidoria de Noves Tecnologies i Administració Electrònica

a) Noves Tecnologies
- Modernització de l’administració mitjançant el foment de les noves tecnologies.
- Infraestructura de servidors i xarxa municipal.
- Telefonia interna i externa, fixa i mòbil.
- Línies de comunicació (lan,wan)
- Manteniments i incidències en matèries pròpies de la regidoria.
- Implantació automatitzada dels diferents processos i expedients
- Suport tècnic de les diferents eines telemàtiques (web municipal, seu electrònica, portal de transparència, administració electrònica i futures aplicacions).
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Administració Electrònica
- Gestionar la Seu Electrònica de l’Ajuntament
- Posar a disposició de la ciutadania la informació pública elaborada pels diferents departaments de l’Ajuntament, d’acord i amb els límits que marca la legislació actual.
- Garantir l’exercici del dret d’accés a la informació per part dels sesrovirencs i sesrovirenques.
- Oferir a la població un catàleg de tràmits per tal que es pugin realitzar gestions amb l’administració a través de mitjans electrònics
- Vetllar pel bon funcionament de la carpeta ciutadana, perquè els ciutadans pugin saber l’estat dels seus tràmits per via telemàtica i ser notificats
- Difondre el funcionament de l’administració electrònica, tant entre les persones físiques com entre les persones jurídiques, mitjançant d’accions formatives i divulgatives
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 02.06.2020 | 11:40