Regidoria de Règim Intern

- Aprovació dels serveis mínims, en cas de vaga.
- Execució d’ordres judicials i administratives d’embargament de salaris.
- Formalització de contractes de personal, de personal en pràctiques, d’universitaris,
de plans de formació o similars.
- Vetllar per a la prevenció de riscos laborals.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
b) Servei d’Informació i atenció ciutadana:
- Creació, impuls, organització i gestió del servei integral d’atenció ciutadana.
- Coordinació del registre d’entrada i sortida de documents.
- Certificacions d’empadronament.
- Cementiri.
- Padró municipal habitants.
- Registre especial de gossos potencialment perillosos.
- Gestió, control i seguiment del servei de retirada de vehicles de la via pública.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
 

 

Darrera actualització: 02.06.2020 | 11:38