Regidoria d'Esports i Salut

a) Esports
- Equipaments esportius.
- Relacions amb clubs i entitats esportives.
- Promoció de l’esport base i de la resta d’activitats esportives.
- Organització d’esdeveniments esportius.
- Control expedients cessió d’ús privatiu d’espais o instal·lacions pròpies de l’activitat
del departament.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
 

b) Salut
- Coordinació amb l’Agència de protecció de la salut.
- Activitats de promoció i de protecció de la salut.
- Consum aigua (gestió sanitari de l’abastament de l’aigua i avaluació i control de la
qualitat de l’aigua).
- Atenció i promoció de la salut sexual i reproductiva.
- Atenció a les drogodependències.
- Protecció de la salut i seguretat alimentària.
- Salubritat i control de plagues.
- Control sanitari del cementiri i serveis funeraris.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 27.06.2019 | 14:19