Regidoria d'Igualtat, Polítiques Femenistes i LGTBI

- Gestió i coordinació del Servei d’informació i assessorament a la dona.
- Aplicació i revisió del Pla local d’igualtat.
- Coordinació del protocol de violència de gènere.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 25.10.2021 | 11:05