Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya

Regidors/es

  • SRA. MARIA DEL CARME RALLO I CASANOVAS - 1a Tinent d'Alcalde
  • SRA. MARIA ISABEL MERCADER I ALLUÉ
  • SR. ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA (portaveu)

Xarxes socials

  • Twitter: @ERC_SEsteveSes
  • Facebook: EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires

 

Darrera actualització: 08.01.2018 | 14:55