Mocions dels plens municipals

Mocions

En aquetst apartat trobareu les mocions que els grups politics presenten als plens muncipals. A més del text de la moció també s'incorpora el resultat de la votació També podeu consultar la web videoactes on trobareu en format vídeo la sessió plenària i a més us permet accedir directament al punt del ple o intervenció que sigui del vostre interès. 

Ple municipal 18-11-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció Unió de Consells Esportius de Catalunya (Declarar l'activitat física bé essencial)
DATA: Ple 18-11-2020
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per dotze vots a favor (4 del PSC-CP, 5 d’ERC-AM, 1 d’ARAses,1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG,)  i una abstenció de Cs.

TÍTOL DE LA MOCIÓ: Moció de CCOO Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès i Garraf (Exigim seguretat als centres)
DATA: Ple 18-11-2020
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per set vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses,1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG,)  i sis abstencions (5 d’ERC-AM i 1 de Cs)

Ple municipal 04-11-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ Moció grup polític Cs “Para dar la opción a los padres de pedir la jornada continua en los Centros Educativos de Sant Esteve Sesrovires”

DATA: Ple 04.11.2020O
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Cs
RESULTAT DE LA VOTACIO

1a votació: 6 vots a favor (4 PSC-CP, 1 ARAses i 1 C's) i 6 vots en contra (5 ERC-AM i 1 SeC-EC)

2a votació: 6 vots a favor (4 PSC-CP, 1 ARAses i 1 C's) i 6 vots en contra (5 ERC-AM i 1 SeC-EC)

De conformitat amb l’article 46.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,  s'aprova per majoria simple amb el vot de qualitat de l'alcalde.

Moció aprovada per majoria simple amb el vot de qualitat de l’alcalde, amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

ESMENES:

ON DIU:

Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.

Segundo.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la jornada continua en nuestro municipio.

HA DE DIR:

Primero.- Solicitar al Departament d’Ensenyament y a su Conseller, que establezcan los mecanismos normativos necesarios para la libre elección por parte de las familias y la autonomía del centro a la hora de optar por la jornada continua.

Segundo.- Solicitar al Departamento de Educación de la Generalitat que establezca las políticas de ayudas necesarias a las famílias para garantizar la equidad y la conciliación laboral y familiar que sería necesaria para adaptarse a la jornada continuada.

Tercero.- Dar traslado a las diferentes plataformas de familias que impulsan la jornada continua en nuestro municipio.

 

TÍTOL DE LA MOCIÓ Moció grup polític PSC-CP per la millora urgent de l’atenció sanitària a Sant Esteve Sesrovires

DATA: Ple 04.11.2020O
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC-CP
RESULTAT DE LA VOTACIO

Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació (set vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses, 1 de Cs i 1 de SeC-EC) i cinc abstencions d’ERC-AM), amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

ESMENES:

ON DIU:

Atès que l'Atenció Primària de Salut pateix deficiències agreujades per la pandèmia i que els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena.

Atès que estem rebent continues queixes per part de veïns i veïnes sobre el funcionament dels CAPS del nostre municipi, denunciant que s'han deixat de fer el seguiment dels pacients crònics, per l'endarreriment de diagnòstics, per unes llistes d'espera cada cop més llargues, i per la impossibilitat a ser atesos via telefònica perquè les línies estan col·lapsades.

HA DE DIR:

Atès que l'Atenció Primària de Salut pateix deficiències agreujades per la pandèmia i que els i les professionals estan assumint una càrrega insuportable, més quan molts han estat malalts o en situació de quarantena.

Que cal considerar en aquest context la importància de la salut comunitària i que cal recordar que els quatre pilars fonamentals de l’atenció primària són:

• l’accessibilitat, és a dir, que els centres estiguin oberts i siguin propers a la ciutadania.

 • la integralitat, que és la visió de la persona en el seu conjunt, englobant també la seva situació socioeconòmica i tot el seu entorn. 

• la longitudinalitat, que representa el vincle i la relació continuada entre professionals i pacients. 

• la coordinació, que és la interacció que es produeix amb tot el sistema. 

Finalment, la permeabilitat, que representa l’adaptació a la població i al voltant del centre

La ruptura de la longitudinalitat ha afectat les poblacions més vulnerables i accentua l’anomenada ‘llei de cures inverses’ , que significa cuidar menys a les persones que més ho necessiten, ja que són les que tenen més difícil l’accés al sistema. 

Per tant cal:

• la intensificació de l’atenció a aquelles persones que més ho necessiten, reforçant el treball amb les entitats socials locals i dels barris. Els professionals de l’atenció primària tenen la responsabilitat i el deure de conèixer quines entitats i xarxes hi ha als municipis i barris on treballen i tenir un compromís amb els pacients que va més enllà de la malaltia.

• la recuperació, en la mesura del possible, de la presencialitat, ja que en l’atenció telefònica es perd gran part de la informació sobre el pacient i la seva situació personal

• que en situacions de crisi com la que hem viscut, els centres d’atenció primària es mantinguin oberts. «No es pot deixar a la població sense els referents que els han cuidat sempre»

• la resignificació d’altres actors que formen part dels centres d’atenció primària, com la figura d’infermeria, d’administració i de treball social, evitant que l’atenció primària sigui ‘metgecentrista‘.

• la necessitat de potenciar l’autogestió des dels centres d’atenció primària i enfortir la seva capacitat organitzativa, coneixent l’entorn dels pacients i treballant amb la comunitat per arribar a tothom. Seria necessari que els veïns i veïnes dels barris formin part de les decisions preses en l’àmbit comunitari i que els centres d’atenció primària generin aquests espais de participació per a tothom. 

Atès que estem rebent continues queixes per part de veïns i veïnes sobre el funcionament dels CAPS del nostre municipi, denunciant que s'han deixat de fer el seguiment dels pacients crònics, per l'endarreriment de diagnòstics, per unes llistes d'espera cada cop més llargues, i per la impossibilitat a ser atesos via telefònica perquè les línies estan col·lapsades.

 

TÍTOL DE LA MOCIÓ Moció grup polític SeC-ECG "Sant Esteve posa't maco" ‐ Recuperació i manteniment dels espais verds municipals de Sant Esteve Sesrovires

DATA: Ple 04.11.2020O
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIO

Moció aprovada per la majoria simple del nombre legal dels membres de la Corporació (sis vots a favor (5 d’ERC-AM i 1 de SeC-EC), un vot en contra de Cs i cinc abstencions (4 del PSC-CP i 1 d’ARAses), amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

ESMENES

ON DIU:

1.L'Ajuntament ha de disposar d'un equip suficient de personal, preferentment de plantilla, especialitzat per als treballs periòdics i puntuals en els parcs, jardins i zones verdes de SES.

HA DE DIR:

1.L'Ajuntament ha de disposar d'un equip suficient de personal, preferentment de plantilla, especialitzat per als treballs periòdics i puntuals en els parcs, jardins i zones verdes de SES.

Donada la situació econòmica actual de l’ajuntament que no permet l’increment de nou personal, caldria fer formació als membres actuals de la Brigada Municipal en els temes específics que requereixin les diferents actuacions a fer.

 

Ple municipal 23-09-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moción del grupo municipal de Ciutadans (cs) en el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires "Para rechazar el transfuguismo como práctica de corrupción política que dinamita la estabilidad democrática de las corporaciones locales".
DATA: 23-09-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Ciutadans (cs)
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per onze vots a favor (4 del PSC-CP, 4 d’ERC-AM, 1 d’ARAses, 1 de Cs i 1 de SeC-ECG,)  i una abstenció de (AUXSES) (AMUNT).

Ple municipal 15-07-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moció grup polític SeC-ECG "Per la creació d’una Comissió al Congrés dels Diputats i Diputades per esclarir els presumptes delictes de blanqueig de capitals i frau fiscal del Rei Joan Carles"
DATA: 15-07-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació, per vuit vots a favor (5 d’ERC-AM, 1 d’ARAses, 1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG), un vot en contra de Cs i quatre abstencions del PSC-CP, amb les següents esmenes.

Ple Municipal 17-06-2020

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moció Grup Polític SeC-ECG "Al Consell d'Administració de l'Àgència Catalana de l'Aigua perquè acordi, a càrrec de l'ACA, la neteja i manteniment dels torrents i rieres de Sant Esteve Sesrovires"
DATA: 17-06-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: SeC-ECG
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per unanimitat dels membres assistents, amb les següents esmenes

TÍTOL DE LA MOCIÓ
Moció Grup Polític PSC-CP Per demanar al Govern Generalitat aixequi suspensió ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual
DATA: 17-06-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC-CP
RESULTAT DE LA VOTACIÓ: Moció aprovada per la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació per vuit vots a favor (4 del PSC-CP, 1 d’ARAses, 1 de Cs, 1 de (AUXSES) (AMUNT) i 1 de SeC-ECG) i cinc abstencions d’ERC-AM, amb les esmenes que s’indiquen a continuació.

Ple Municipal 27-05-2020

Moció per exigir a la Generalitat l'abonament del deute pendent de les escoles bressol
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1);  Abstenció: ERC (5)

TITOL DE LA MOCIÓ
Moció per declarar Sant Esteve Sesrovires municipi feminista
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: PSC, ARAses, C’s, Sesrovires en Comú, AUxSES i ERC
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: ERC (5), PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1)

TITOL DE LA MOCIÓ
Moció per la normalitzacio i recuperació del servei d'atenció primària de salut i pediatria i la reapertura del servei per a les tardes al CAP de Sant.Esteve Sesrovires en la fase de desescalada de la COVID-19
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: ARAses
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1);  Abstenció: ERC (5)

TITOL DE LA MOCIÓ
Moció per una transició a la normalitat des del diàleg i la col·laboració institucional
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: Sesrovires en Comú
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1);  Abstenció: ERC (5)

TITOL DE LA MOCIÓ
Resolució de suport als treballadors i treballadores de Nissan
DATA: 27-05-2020
GRUP QUE PRESENTA LA MOCIÓ: ERC, ARAses, C's, AUxSES i Sesrovires en Comú i adhesió del PSC
RESULTAT DE LA VOTACIO: A favor: ERC (5), PSC (4), ARAses (1), C’s (1), Ses en Comú (1) i AUxSES (1)

Darrera actualització: 01.12.2020 | 13:39
Darrera actualització: 01.12.2020 | 13:39