REGIDORIA OBRES VIA PÚBLICA

Organització logística d’activitats, festes i esdeveniments.
- Manteniment dels camps i instal·lacions esportives.
- Servei de manteniment de parcs, jardins i boscos i recollida de poda.
- Manteniment de la riera a nivell de neteja
- Instal·lació i manteniment mobiliari i jocs esportius.
- Tractament d’aigües pluvials i residuals.
- Manteniment Servei cementiri municipal.
Enllumenat.
- Manteniment i millora dels equipaments municipals.
- Coordinació i seguiment de qualsevol tipus d’obra a la via pública.
- Vigilància de les concessions administratives del servei dels bars públics.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 07.03.2018 | 11:48