Exercici 2014

LIQUIDACIÓ

Ajuntament
Estat Liquidació (3.48 MB)
Informe Intervenció (285.01 KB)
Aprovació (55.71 KB)


Societat mercantil
Balanç de situació (1.31 MB)
Pérdues i guanys (546.19 KB)
Estat canvis patrimoni net (3.02 MB)
Formulació (87.03 KB)
Aprovació (263.49 KB)

COMPTES GENERALS

Ajuntament
Memòria (830.17 KB)
Liquidacio resums (217.31 KB)
Liquidacio (141.76 KB)
Tresoreria (2.41 MB)
Consolidacio (117.03 KB)
Compte resultat (9.05 KB)
Balanç (9.7 KB)
Aprovacio (726.27 KB)
Addicional (16.96 KB)


Societat mercantil
Compte General (6.37 MB)

AUDITORIA

Darrera actualització: 02.12.2016 | 01:27
Darrera actualització: 02.12.2016 | 01:27