REGIDORIA D’ESPORTS

Equipaments esportius.
- Relacions amb clubs i entitats esportives.
- Promoció de l’esport base i de la resta d’activitats esportives.
- Organització d’esdeveniments esportius.
- Control expedients cessió d’ús privatiu d’espais o instal·lacions pròpies de l’activitat
del departament.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 22.03.2018 | 14:05