REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

- Comunicació de finques o parcel·lació brutes o en mal estat de conservació.
- Gestió del servei de recollida d’escombraries, contenidors, recollida de vidres i estris
domèstics, de mobles vells, de poda... (tractament, reciclatge i eliminació).
- Control i recollida d’animals.
- Sanitat ambiental (prevenció de la legionel·losi als equipaments municipals,
avaluació higiènica i sanitària de les piscines d’ús públic, salubritat de les sorreres infantils i
expedients d’insalubritat d’habitatges i solars).
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 07.03.2018 | 11:50