REGIDORIA DE MOBILITAT

- Control sobre col·locació de la senyalització viària fixa, en col·laboració amb la
Policia municipal.
- Transport públic, tant urbà com interurbà.
- Distribució d’elements o mobiliari urbà que afectin la mobilitat.
- Gestió talls de carrers .
- Manteniment i millora de la viabilitat i les infraestructures municipals.
- Pintura viària.
- Gestió zones càrrega i descàrrega.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 07.03.2018 | 11:51