OFICIAL DE CONSTRUCCIÓ / PALETA

Dimarts, 15 de gener de 2019 a les 00:00

Referència: 275434

Empresa de: Administració
Necessita Cobrir 1 lloc
Municipi: Sant Esteve Sesrovires
Funcions: Reparació de voreres, via pública, treballs amb asfalts, formigó, petita construcció. Transportar, carregar i descarregar i distribuir materials, personal i els equipaments propis de la Brigada. Utilitzar les eines manuals i mecàniques així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari). Col·laborar amb les altres unitats de serveis. Informar a l’encarregat de les possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions, zones verdes. Dirigir i supervisar el treball dels operaris assignats. Donar suport a totes les activitats de la brigada. Omplir full de treball diari informant de les feines i hores realitzades. Realitzar tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la corporació. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

REQUISITS        
Formació requerida: Construcció
Formació Valorable:
Experiència: 5 anys en lloc similar
Sexe:
Edat: Indiferent
Permís de conduir: B
Vehicle: si
Idiomes: català, castellà
Informàtica:

S' OFEREIX

Jornada i Horari: Hivern de 8 a 15 i estiu de 7 a 14
Tipus de Contracte: Temporal
Durada: 6 mesos
Salari: 1743,34€ bruts mensuals
Incorporació: febrer

 


Altres requeriments / Observacions:

Horari: Es farà una mitja de 37,5 hores setmanals en torn de mati, a realitzar:

  • 1 setmana de dilluns a diumenge
  • 1 setmana de dimarts a divendres
  • 1 setmana de dilluns a divendres

Plans d’ocupació – Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 – 2020 de la Diputació de Barcelona. Les persones interessades, han de presentar currículum actualitzat, vida laboral actualitzada i DARDO, al departament de Promoció Econòmica, des del 16 fins al 29 de gener ambdós inclosos.

Darrera actualització: 18.03.2019 | 13:59