OFICIAL DE JARDINERIA

Dimarts, 15 de gener de 2019 a les 00:00

Referència: 275427

Empresa de: Administració
Necessita Cobrir 1 lloc
Municipi: Sant Esteve Sesrovires
Funcions: Realitzar treballs de manteniment de parcs i jardins i arbrat viari dels municipi, així com de les zones verdes, amb les tasques de segar la gespa, recollir fulles, eliminar males herbes, fumigar, podar, desbrossar, talar, abonar, reposar plantes, regar. Transportar, carregar, descarregar i distribuir materials i equipaments de la brigada. Utilitzar les eines manuals i mecàniques, així com els vehicles assignats. Col·laborar en el muntatge d’infraestructures (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari). Col·laborar amb les altres unitats de serveis. Informar a l’encarregat de possibles deficiències detectades a la via pública, mobiliari urbà, instal·lacions i zones verdes.  Dirigir i supervisar el treball dels operaris assignats. Donar suport a totes aquelles activitats de la brigada. Omplir el full de treball diari informant de les feines i hores realitzades i les possibles incidències detectades. Realitzar les tasques assignades, en cas de catàstrofe natural o calamitat pública, fins i tot fora dels horaris laborals, si s’escau. Adoptar el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la corporació. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc, utilitzant adequadament maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

REQUISITS        
Formació requerida: Jardineria. Carnet manipulador de productes fitosanitaris
Formació Valorable:
Experiència: 5 anys en lloc similar
Sexe:
Edat: Indiferent
Permís de conduir: B
Vehicle: si
Idiomes: català, castellà
Informàtica:

S' OFEREIX

Jornada i Horari: Hivern de 8 a 15 i estiu de 7 a 14
Tipus de Contracte: Temporal
Durada: 6 mesos
Salari: 1668,19€ bruts mensuals
Incorporació: febrer
 

 

 

Altres requeriments / Observacions:

Horari: Es farà una mitja de 37,5 hores setmanals en torn de mati, a realitzar:

  • 1 setmana de dilluns a diumenge
  • 1 setmana de dimarts a divendres
  • 1 setmana de dilluns a divendres

Plans d’ocupació – Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 – 2020 de la Diputació de Barcelona. Les persones interessades, han de presentar currículum actualitzat, vida laboral actualitzada i DARDO, al departament de Promoció Econòmica, des del 16 fins al 29 de gener ambdós inclosos.

Darrera actualització: 06.03.2019 | 14:19