REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL MUNICIPI I ACCIÓ TURÍSTICA

- Donar suport i impulsar diferents iniciatives per tal de millorar el teixit empresarial i
dinamitzar econòmicament el municipi.
- Gestió de les base de dades municipal d’empreses.
- Servei de prospecció d’empreses.
- Dinamització dels Polígons d’activitat Econòmica.
- Disseny d’un catàleg de Serveis a les Empreses.
- Promoció de la ciutat i del turisme local.
- Facilitar informació i donar suport respecte dels tràmits per l’obertura d’activitats
econòmiques.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 07.03.2018 | 11:36