Sant Esteve exposa les al·legacions al Pla Director Urbanístic i d’Infraestructures de la ròtula Abrera-Martorell

Dimecres, 17 d'abril de 2019 a les 08:00

L’Ajuntament de Sant Esteve ha defensat davant de la Direcció General d’Urbanisme i Carreteres les al·legacions presentades al Pla Director Urbanístic i d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera. Les propostes aborden mesures per integrar les noves infraestructures viàries a l’entorn o la priorització de connexions que evitin la saturació de la xarxa. 

Les al·legacions, exposades per l’alcalde i l’arquitecte municipal, se centren en l’afectació sobre el nostre municipi i incorporen prescripcions per reduir l’efecte barrera. Pel que fa al reclamat desdoblament de la B-224 es demana el manteniment de les relacions tant territorials com de vianants. És a dir, que el projecte respecti els passos cívics i camins rurals, i creï aquelles continuïtats que actualment no existeixen.  

El manteniment de les continuïtats viàries i rurals existents també es planteja pel cinturó oest de SEAT i es demana l’execució de solucions d’integració en els punts de major dificultat, com poden ser falsos túnels, passos de fauna, etc.    

En les prescripcions exposades es demana també prioritzar la connexió del cinturó oest de SEAT amb altres vies, com la B-224, la B-40 o l’A-2, per evitar la saturació de la xarxa viària.

L’Ajuntament considera que les al·legacions presentades són de millora i per tant esperen que es tinguin en compte. 

Darrera actualització: 16.04.2019 | 08:57