Atorgats 11 ajuts per a l’escolaritat a la llar d'infants municipal La Ginesta

Dijous, 20 de gener de 2022 a les 18:00

La regidoria d’Educació ha aprovat la concessió d’11 ajuts a famílies afectades per l'impacte econòmic de la COVID-19 que tenen com a objectiu ajudar-los a afrontar les despeses d’escolaritat a la llar d’infants municipal o als espais d’acompanyament a la criança. El total dels ajuts puja 13.266,16€ per al curs 2021-2022. Des de l’activació d’aquesta línia de subvencions el curs passat, s’hi han destinat 25.077 euros.

L’atorgament d’aquests ajuts s’ajusta a unes bases reguladores i la puntuació obtinguda. Per optar-hi, cal estar matriculat a la llar d’infants municipal La Ginesta (servei d’escolaritat) o inscrit als espais d’atenció i acompanyament a la criança que ofereix la llar, i que la renda familiar no superi els barems establerts.

Donar resposta a les famílies per les situacions provocades per l’impacte de la COVID-19,  contribuint a reduir el cost de l’escolaritat a la llar municipal, és un dels principals objectius d’aquesta mesura. També ho són vetllar per la igualtat d’oportunitats i evitar que les famílies més desafavorides es vegin obligades a renunciar al servei per dificultats econòmiques, així com garantir el dret a l’educació de 0 a 3 anys i reconèixer l’etapa primerenca com a imprescindible per al desenvolupament integral de l’infant.

Darrera actualització: 20.01.2022 | 18:01