PLE EXTRAORDINARI URGENT

Dimarts, 29 de juny de 2021 a les 08.00 h

LLOC: Via Telemàtica
ASSISTENTS: El secretari, l'alcalde i tots els regidors i regidores del consistori 

ENRIC CARBONELL JORBA, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:


PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat: El ple


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1.Ratificació de la urgència
2.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
3.Expedient 2828/2019. Proposta d’acord de l’Ajuntament Sant Esteve Sesrovires d’adhesió al Contracte 2019.03-D1 de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03).
4.Expedient 2447/2021. Proposta d'aprovació inicial de la modificació núm. 01/2021 de la Plantilla de personal de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires corresponent a l’exercici 2021

Darrera actualització: 28.06.2021 | 13:43