ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA

Grup municipal d'ERC

Biografia
Retribucions / indemnitzacions:

Fitxa individual declaració de béns patrimonials

Fitxa individual d'activitats i ocupacions

Agenda Institucional

Twitter: @adria_companys
Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

Correu electrònic: companysaa@sesrovires.cat
Telefon: 937 713 017

Grup municipal d'ERC

Biografia
Retribucions / indemnitzacions:

Fitxa individual declaració de béns patrimonials

Fitxa individual d'activitats i ocupacions

Agenda Institucional

Twitter: @adria_companys
Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

Correu electrònic: companysaa@sesrovires.cat
Telefon: 937 713 017

Adreça electrònica: companysaa@sesrovires.cat
Darrera actualització: 25.07.2023 | 13:37