Oposició

 • Maria Carme Rallo i Casanovas MARIA CARME RALLO I CASANOVAS

  Grup municipal d'ERC (Portaveu)

  Biografia
  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents, comissió informativa general (plens ordinaris), comissió informativa general (plens extraordinaris i/o urgents) i junta de portaveus (ordinàries i extraordinàries).

  - Indemnització de 30€ per l’assistència la comissió especial de comptes.

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS

  • Patrimoni immobiliari/data adquisició: Pis (Sant Esteve Sesrovires) 50% 1999
  • Patrimoni mobiliari/data d’adquisició: no
  • Comptes i dipòsits bancaris, saldos migs anuals: C.C. 520,43€ (50%); C.C. 14.129,02€ (50%) C.C. 115€  (100%
  • Automòbils o altres vehicles: Turisme 2015: Turisme 2018
  • Treball a l’Adm. Pública, organismes, entitats, empreses, públiques o privades: Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Administració
  • Activitats o ocupacions mercantils o industrials:  no
  •  Exercici de professions liberals: Despatx Psicologia. COPC

  Agenda Institucional

  Twitter: @CarmeRallo
  Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
  Web:
  locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

  Correu electrònic: rallocm@sesrovires.cat
  Telefon: 937 713 017 

 • Adrià Companys i Arcusa ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA

  Grup municipal d'ERC

  Biografia
  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents 

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS

  • Patrimoni immobiliari/data adquisició: Casa (Sant Esteve Sesrovires ) 2001
  • Patrimoni mobiliari/data d’adquisició: no
  • Comptes i dipòsits bancaris, saldos migs anuals: C.C. 1.264,58€ (50%); C.C. 63,40€ (50%); Hipoteca -12.875,51€ (50%)
  • Automòbils o altres vehicles: Turisme 2011
  • Treball a l’Adm. Pública, organismes, entitats, empreses, públiques o privades: Faurecia Interior Systems España,S.L. Resp. Informàtic
  • Activitats o ocupacions mercantils o industrials: no
  •  Exercici de professions liberals: no

  Agenda Institucional

  Twitter: @adria_companys
  Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
  Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

  Correu electrònic: companysaa@sesrovires.cat
  Telefon: 937 713 017

 • Maribel Mercader Allué MARIBEL MERCADER ALLUÉ

  Grup municipal d'ERC

  Biografia
  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS

  • Patrimoni immobiliari/data adquisició: Pis  (Sant  Esteve  Sesrovires)  50%  2004 Parquing (Sant Esteve Sesrovires)50% 2004
  • Patrimoni mobiliari/data d’adquisició: no
  • Comptes i dipòsits bancaris, saldos migs anuals: C.C. 2.000€ (Saldo mig); C.C. 1€ (Saldo mig); C.C. 1.000€ (Saldo mig)
  • Automòbils o altres vehicles: Turisme 2006
  • Treball a l’Adm. Pública, organismes, entitats, empreses, públiques o privades: Institut  Montserrat  Colomer.  Administrativa.  Jornada complerta
  • Activitats o ocupacions mercantils o industrials: no
  •  Exercici de professions liberals: no

  Agenda Institucional

  Twitter: @mma140766
  Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
  Web:
  locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

  Correu electrònic:  mimercaderam@sesrovires.cat
  Telefon: 937 713 017 

 • David Sánchez Jordán DAVID SÁNCHEZ JORDÁN

  Grup municipal d'ERC

  Biografia
  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS

  • Patrimoni immobiliari/data adquisició: Casa (Sant Esteve Sesrovires) 50% 2005 Pis (Monistrol Montserrat) 50% 2016   Pis (Monistrol Montserrat) 50% 2016   Pis (Monistrol Montserrat) 50% 2016
  • Patrimoni mobiliari/data d’adquisició: Participació 50% Construccions Catalanes SJ 2006,SL 2006 Participació 50% Immodaser, SL 2015
  • Comptes i dipòsits bancaris, saldos migs anuals: C.C. 1.900€ (50%); C.C. 3.400€ (50%); C.C. 18.200€ (50%); Hipoteca -137.000€ (50%)
  • Automòbils o altres vehicles: Turisme 2006
  • Treball a l’Adm. Pública, organismes, entitats, empreses, públiques o privades: Autònom. Directiu en 2 societats al 50% Construccions Catalanes SJ 2006,SL Immodaser, SL
  • Activitats o ocupacions mercantils o industrials: no
  •  Exercici de professions liberals: no

  Agenda Institucional

  Twitter:
  Facebook: https://www.facebook.com/EsquerraRepublicanaDeSantEsteveSesrovires/
  Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

  Correu electrònic:sanchezjd@sesrovires.cat
  Telefon: 937 713 017 

 • Lluís Canals Morte LLUÍS CANALS MORTE

  Grup municipal d'ERC

  Biografia

  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents 

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS
  (pendent d’aprovació pel ple. El regidor es va incorporar al consistori al 5 de març del 2021).

  Agenda Institucional

  Twitter: @LlCanalsMorte
  Facebook: https://www.facebook.com/lluis.canalsmorte/
  Instagram: lluiscanalsmorte
  Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

  Correu electrònic: llcanals.morte@gmail.com
  Telefon: 937 713 017

 • Laura Haba Jiménez LAURA HABA JIMÉNEZ

  Grup municipal d'Alternativa Unitària x Sant Esteve Sesrovires (Portaveu)

  Biografia
  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents, comissió informativa general (plens ordinaris), comissió informativa general (plens extraordinaris i/o urgents) i junta de portaveus (ordinàries i extraordinàries).

  - Indemnització de 30€ per l’assistència la comissió especial de comptes.

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS

  • Patrimoni immobiliari/data adquisició: Casa (Sant Esteve Sesrovires) 2016 50%
  • Patrimoni mobiliari/data d’adquisició: no
  • Comptes i dipòsits bancaris, saldos migs anuals: C.C. 5.200,68€ (saldo mig anual); C.C. 12.825,09€ (saldo mig anual); C.C. 65.895,24€ (saldo actual); Hipoteca -141.201,61€ (50%)
  • Automòbils o altres vehicles: Turisme 1998 (s.mà) Turisme 2017
  • Treball a l’Adm. Pública, organismes, entitats, empreses, públiques o privades: Dpt.d'Educació.Generalitat de Catalunya. Professora funcionària
  • Activitats o ocupacions mercantils o industrials: no
  • Exercici de professions liberals: no

   

  Agenda Institucional

  Twitter: @Laura_Haba
  Facebook: https://www.facebook.com/auxses/
  Web: https://www.alternativaunitaria.cat/

  Correu electrònic: habajl@sesrovires.cat
  Telefon: 937 713 017 

 • Maria Àngels Echeverría MARIA ÀNGELS RÍOS ECHEVERRÍA

  Grup municipal de Sesrovires en comú (Portaveu)

  Biografia
  Retribucions / indemnitzacions:
  - Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents, comissió informativa general (plens ordinaris), comissió informativa general (plens extraordinaris i/o urgents) i junta de portaveus (ordinàries i extraordinàries).

  - Indemnització de 30€ per l’assistència la comissió especial de comptes.

  - Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

  DECLARACIÓ D’ACTIVITATS I BENS

  • Patrimoni immobiliari/data adquisició:  Pis (Sant Esteve Sesrovires) 50% 1992 50%  2018 Pàrquing  (Sant  Esteve Sesrovires) 1995 50% 2007 50% Casa (Xerta-Tarragona) 2016 33,33%
  • Patrimoni mobiliari/data d’adquisició:no
  • Comptes i dipòsits bancaris, saldos migs anuals: C.C.  9.949,30€;  C.C.  1.711,66€;  C.C.  7.235,64€;  Estalvi 10.000,00€; C.C. 12.899,49€; Estalvi 6.000,00€
  • Automòbils o altres vehicles: Turisme 2019 Finançament 15.000€
  • Treball a l’Adm. Pública, organismes, entitats, empreses, públiques o privades: Tècnica  Laboral.  Corporació  Catalana  de  Mitjans Audiovisuals,SA (CCMA,SA)
  • Activitats o ocupacions mercantils o industrials: no
  • Exercici de professions liberals: no

  Agenda Institucional

  Twitter:
  Facebook: https://www.facebook.com/entesa.sesrovires
  Web:

  Correu electrònic: riosemn@sesrovires.cat
  Telefon: 937 713 017 

Darrera actualització: 22.12.2022 | 11:05
Darrera actualització: 22.12.2022 | 11:05