LLUÍS CANALS MORTE

Grup municipal d'ERC

Biografia

Retribucions / indemnitzacions:
- Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents 

- Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

Fitxa individual declaració de béns patrimonials

Fitxa individual d'activitats i ocupacions

Agenda Institucional

Twitter: @LlCanalsMorte
Facebook: https://www.facebook.com/lluis.canalsmorte/
Instagram: lluiscanalsmorte
Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

Correu electrònic: llcanals.morte@gmail.com
Telefon: 937 713 017

Grup municipal d'ERC

Biografia

Retribucions / indemnitzacions:
- Indemnització de 150€ per l’assistència a cadascú del següents òrgans col·legiats: plens ordinaris, plens extraordinaris i/o urgents 

- Indemnització de 0€ per a l’assistència a les reunions de ple en funcions de Junta General de la societat mercantil municipal “Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L” i als plens extraordinaris per a l’elecció de membres de meses de qualsevol tipus d’elecció.

Fitxa individual declaració de béns patrimonials

Fitxa individual d'activitats i ocupacions

Agenda Institucional

Twitter: @LlCanalsMorte
Facebook: https://www.facebook.com/lluis.canalsmorte/
Instagram: lluiscanalsmorte
Web: locals.esquerra.cat/santestevesesrovires

Correu electrònic: llcanals.morte@gmail.com
Telefon: 937 713 017

Darrera actualització: 03.02.2023 | 10:53