Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/essa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori. La seva composició és la següent:

  • Alcalde-President (Enric Carbonell i Jorba)
  • Sr. Joan Galceran Margarit, 1r Tinent d'Alcalde
  • Sr. Antonio González Bermejo, 2n Tinent d'Alcalde
  • Sra. Roser Brosed Yuste, 3a. Tinent d’Alcalde
  • Sra. Lorena Cuesta Pozo, 4a. Tinent d’Alcalde
  • Sr. Oscar Rodríguez Andreu, regidor

Calendari de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix tots els dimecres a les 18.00 h.

Competències de la Junta de Govern Local

Acords de la Junta de Govern Local

Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:28
Darrera actualització: 23.12.2022 | 13:28