Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/essa, en qualitat de president/a, i pels regidors/es nomenats per aquesta, en un nombre no superior a un terç dels membres del consistori. La seva composició és la següent:

 • Alcalde-President (Enric Carbonell i Jorba)
 • Sr. Joan Galceran Margarit, 1r Tinent d'Alcalde
 • Sr. Antonio González Bermejo, 2n Tinent d'Alcalde
 • Sra. Roser Brosed Yuste, 3a. Tinent d’Alcalde
 • Sra. Lorena Cuesta Pozo, 4a. Tinent d’Alcalde
 • Sr. Oscar Rodríguez Andreu, regidor

Calendari de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix tots els dimecres a les 18.00 h.

Competències de la Junta de Govern Local

Acords de la Junta de Govern Local

 • Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2020
 • Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2019
 • Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2018
 • Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2017
 • Relació d'acords de la Junta de Govern Local - any 2016
Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:33
Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:33