Regidoria de Noves Tecnologies i Administració Electrònica

a) Noves Tecnologies

 • Modernització de l’administració mitjançant el foment de les noves tecnologies.
 • Infraestructura de servidors i xarxa municipal.
 • Telefonia interna i externa, fixa i mòbil.
 • Línies de comunicació (lan,wan)
 • Manteniments i incidències en matèries pròpies de la regidoria.
 • Implantació automatitzada dels diferents processos i expedients
 • Suport tècnic de les diferents eines telemàtiques (web municipal, seu electrònica, portal de transparència, administració electrònica i futures aplicacions).
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Administració Electrònica

 • Gestionar la Seu Electrònica de l’Ajuntament
 • Posar a disposició de la ciutadania la informació pública elaborada pels diferents departaments de l’Ajuntament, d’acord i amb els límits que marca la legislació actual.
 • Garantir l’exercici del dret d’accés a la informació per part dels sesrovirencs i sesrovirenques.
 • Oferir a la població un catàleg de tràmits per tal que es pugin realitzar gestions amb l’administració a través de mitjans electrònics
 • Vetllar pel bon funcionament de la carpeta ciutadana, perquè els ciutadans pugin saber l’estat dels seus tràmits per via telemàtica i ser notificats
 • Difondre el funcionament de l’administració electrònica, tant entre les persones físiques com entre les persones jurídiques, mitjançant d’accions formatives i divulgatives
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:24