Regidoria d'Esports i Salut

a) Esports

 • Equipaments esportius.
 • Relacions amb clubs i entitats esportives.
 • Promoció de l’esport base i de la resta d’activitats esportives.
 • Organització d’esdeveniments esportius.
 • Control expedients cessió d’ús privatiu d’espais o instal·lacions pròpies de l’activitat del departament.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Salut

 • Coordinació amb l’Agència de protecció de la salut.
 • Activitats de promoció i de protecció de la salut.
 • Consum aigua (gestió sanitari de l’abastament de l’aigua i avaluació i control de la qualitat de l’aigua).
 • Atenció i promoció de la salut sexual i reproductiva.
 • Atenció a les drogodependències.
 • Protecció de la salut i seguretat alimentària.
 • Salubritat i control de plagues.
 • Control sanitari del cementiri i serveis funeraris.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:17