PLE ORDINARI

Dimecres, 21 de desembre de 2022 a les 19:00

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 21 / de desembre / 2022 a les 19:00
2a convocatòria: 23 / de desembre / 2022 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 16.11.2022O)

Propostes de la Comissió Informativa General:
3. Expedient 1357/2016. Deixar sense efecte l'acord d'aprovació definitiva del
"Projecte d'Urbanització de la millora d'accessos al Polígon Industrial
Sesrovires des de la Carretera B-224 (Complementari al del PI Sesrovires)”
4. Expedient 1918/2019. Sanció Disciplinària Urbanística
5. Expedient 5196/2022. Modificació Pressupost Ajuntament exp. 19/2022

B) Activitat de control
6. Informació Alcaldia
7. Donar compte Decret d'Alcaldia
8. Donar compte Pla Anual Control Financer 2022
9. Donar compte informació execució pressupostària i econòmica-financera al
MINHAP 3r trimestre 2022

C) Precs i preguntes
10. Precs i preguntes

Darrera actualització: 22.12.2022 | 13:45