PLE EXTRAORDINARI

Divendres, 10 de març de 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Tipus de convocatòria: Extraordinària
Data i hora: 10 / de març / 2022 a les 8:00

Via telemàtica

Ple municipal extraordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva

1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
     Propostes de la Comissió Informativa General:
2. Expedient 2944/2020. Aprovació contractació de l’acord marc de serveis i
subministrament d’elements d’eficiència energètica en l’enllumenat públic
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.01)
3. Expedient 2693/2021. Memòria d'alcaldia justificativa del desviament de
l'estalvi net produït a la liquidació de l'exercici 2021
4. Expedient 3124/2022. Modificació d'ordenances fiscals 2023

B) Activitat de control
5. Donar compte aprovació Liquidació de Pressupost Ajuntament exercici 2022

Darrera actualització: 7.03.2023 | 10:30