Documents singulars

Col·lecció de Documents Singulars


En aquesta secció es vol donar a conèixer i comentar alguns documents significatius que es conserven a l’Arxiu Municipal de Sant Esteve Sesrovires. Periòdicament es presentarà un Document Singular i la seva singularitat vindrà donada per la seva antiguitat, per la seva tipologia, per la seva procedència o, simplement, pel significat que tingui per ell mateix. Moltes vegades, aquests documents destaquen per la seva transcendència històrica, és a dir, per estar relacionats amb fets cabdals de la història del nostre poble o de la història més àmplia, la història del nostre país. Però tots els documents, en el fons, tenen un element comú: són un retrat de la vida dels nostres avantpassats.

Cadascun dels documents vindrà acompanyat per la reproducció del propi document, una breu descripció amb una explicació del contingut i del context històric en què es va generar i la seva  fitxa arxivística.

 • Inventari Ca n'Estrada (1846) 04/05/2017

  L’Arxiu Municipal estrena aquesta secció amb un document de 1846, l’ Inventari de Ca n’Estrada . Aquest document prové del subfons de Ca n’Estrada, documentació que es va trobar barrejada amb la de Can Julià i que va ingressar a l’Arxiu Municipal el 12 de març del 2014 gràcies a la donació de Josefa Julià Ribot, descendent d’aquesta nissaga. Així doncs, es tracta d’un document que forma part del fons patrimonial d’una masia sesrovirenca, documentació bastant escassa en relació al volum total de la documentació conservada a l’Arxiu Municipal.

 • Actes de l'Ajuntament (1842) 18/12/2017

  Seguint la línia de divulgació del nostre patrimoni documental iniciada el passat mes de juny, l’Arxiu Municipal us presenta aquest mes un altre Document Singular. Es tracta d’un document que prové del fons municipal: el lligall corresponent a les Actes de l’Ajuntament de l’any 1842 , les més antigues que es conserven. Els llibres d’Actes de Ple  -a vegades també anomenat  Manual d’Acords -  és una de les sèries més importants i també la que té més continuïtat al llarg del temps, ja que des de les primeres que es van redactar l’any 1842 han continuat sense interrupció fins a la actualitat.

 • Programa de Festes d'Hivern (1986) 18/12/2017

  El passat mes de juny, l’Arxiu Municipal va crear  un racó de divulgació a la web municipal. Des d’un primer moment, l’objectiu d’aquest racó va ser  donar a conèixer documents representatius de la riquesa del patrimoni documental que es conserven a Sant Esteve Sesrovires. La selecció es fa seguint criteris de representativitat de la totalitat de fons i també pel valor del seu contingut, moltes vegades testimoni d’un moment històric.

 • Agutzils i Pregoners a Sant Esteve (1967-1982) 09/06/2018

  La iniciativa “Documents singulars” ha tingut, des d’un primer moment, la finalitat de donar a conèixer documents representatius de la riquesa del patrimoni documental que es conserva a l’Arxiu Municipal de Sant Esteve Sesrovires. La selecció es fa seguint criteris de representativitat de la totalitat de fons i també pel valor del seu contingut, moltes vegades testimoni d’un moment històric.  Aquest mes, l’Arxiu Municipal us presenta dues fotografies que formen part de l’Arxiu Fotogràfic Municipal. Es tracta d’unes imatges que, per si mateixes,  esdevenen testimoni d’un passat encara bastant recent.

 • Fullet de la inauguració del Pavelló Poliesportiu (1988) 28/09/2018

  El proper 9 d’octubre farà just 30 anys que es va inaugurar el Pavelló Poliesportiu Municipal. Aprofitant aquesta fita, us presentem un document que ens parla de la història d’aquest equipament esportiu. Es tracta del fullet informatiu que es va editar amb motiu de la seva inauguració  i amb l’objectiu de donar a conèixer aquest edifici a tots els sesrovirencs.

 • Sol·licitud dels evacuats a Sant Esteve (1939) 10/01/2019

  Aquest document singular,  que fa 80 anys durant aquest mes de gener, ens confirma que a Sant Esteve Sesrovires es va produir, durant els últims mesos de la guerra civil, una acollida d’evacuats. Es tracta d’una sol·licitud, signada per Batisto , en representació d’un grup de vuit o deu famílies provinents de la comarca del Baix Aragó i que viuen a Sant Esteve Sesrovires com a evacuades a causa del conflicte bèl·lic.

 • Programa del Concurs de Caramelles (1949) 12/06/2019

  Amb l’objectiu de donar a conèixer la gran varietat de patrimoni documental que es conserva a l’Arxiu Municipal, periòdicament es publica a la web municipal un document singular seleccionat segons criteris de representativitat, tant  per la seva tipologia com per la seva procedència. A vegades, però, el document també és triat en funció de la importància que té per ell mateix, per tractar-se d’un document poc conegut o perquè ens parla d’esdeveniments de rellevància a nivell local.

 • Permís per a la construcció de Can Farràs (1909) 15/07/2019

  El document que presentem aquest mes serveix per conèixer l’origen d’un dels masos més emblemàtics del nostre municipi i apropar-nos a la seva història. Es tracta de Can Farràs, actualment la seu de l’Ajuntament.El proper mes d’agost es celebrarà el 30 aniversari del canvi d’ubicació de l’antiga Casa de la Vila situada al carrer Dr. Pau Costas, a l’actual seu del carrer Major.

 • Sant Esteve a la premsa comarcal (1919) 20/12/2019

  Aquest mes volem compartir amb vosaltres un document que forma part d’un dels fons de l’Arxiu Municipal, l’Hemeroteca. Es tracta d’un retall de premsa del dilluns 31 de març de 1919 publicat al periòdic santfeliuenc Patria i Treball. A punt d’acabar l’any 2019, aprofitem aquesta fita per  donar a conèixer un document que ens parla del Sant Esteve de fa 100 anys.

Darrera actualització: 18.06.2019 | 12:57
Darrera actualització: 18.06.2019 | 12:57