Regidoria de Règim Intern

a)

 • Aprovació dels serveis mínims, en cas de vaga.
 • Execució d’ordres judicials i administratives d’embargament de salaris.
 • Formalització de contractes de personal, de personal en pràctiques, d’universitaris, de plans de formació o similars.
 • Vetllar per a la prevenció de riscos laborals.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

b) Servei d’Informació i atenció ciutadana:

 • Creació, impuls, organització i gestió del servei integral d’atenció ciutadana.
 • Coordinació del registre d’entrada i sortida de documents.
 • Certificacions d’empadronament.
 • Cementiri.
 • Padró municipal habitants.
 • Registre especial de gossos potencialment perillosos.
 • Gestió, control i seguiment del servei de retirada de vehicles de la via pública.
 • I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan municipal o organisme.

 

Darrera actualització: 08.07.2022 | 08:15