Formulari de recollida de voluminosos i trastos vells

Indicacions


  • Es pot sol·licitar aquest servei emplenant el següent formulari o per telèfon (93 771 30 17, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00h) 
  • Un cop omplert el formulari rebran un correu confirmant el dia de la recollida
  • La recollida de voluminosos i trastos vells s'efectuarà els dimecres al matí.
  • Només es recolliran les tres peces indicades a la sol·licitud
  • Els objectes a recollir s’han de dipositar davant el domicili el dia abans de recollida a la nit, el dimarts
Tanca Formulari

Formulari de recollida de voluminosos i trastos vells

Els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la vigent normativa de protecció de dades personals, l'informem que el responsable del tractament de les dades personals facilitades a través d’aquest formulari és l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar el servei sol·licitat, així com realitzar les gestions administratives i d'una altra índole necessàries per a la correcta tramitació d’aquest.

Aquest tractament de dades és necessari per poder prestar el servei requerit. Les seves dades personals només seran cedides en els casos legalment establerts, a excepció de la ubicació de la recollida i el telèfon de contacte que es notificarà a l’empresa adjudicatària del servei (GEASER, SL). Les dades seran conservades el temps necessari per prestar el servei de forma adequada i, posteriorment, fins que s'hagi complert el termini de prescripció de possibles responsabilitats nascudes del tractament.

L'informem que l'Ajuntament compta amb Delegada de Protecció de Dades, amb la qual podrà posar-se en contacte per sol·licitar més informació a l'adreça postal de l'Ajuntament. (C/ Major, 8-10. 08635 Sant Esteve Sesrovires) o bé a la següent adreça: ses.protecciodades@sesrovires.cat

El titular de les dades personals pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, portabilitat i limitació del tractament de les seves dades dirigint-se a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires a través de la delegada de Protecció de Dades de l'Ajuntament a l'adreça de correu electrònic (ses.protecciodades@sesrovires.cat), mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament (http://santestevesesrovires.eadministracio.cat) o per mitjans no electrònics (correu postal a l'adreça de l'Ajuntament), acompanyant documentació que acrediti degudament la seva identitat. Té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).


Darrera actualització: 5.01.2024 | 09:45
Darrera actualització: 5.01.2024 | 09:45