PLE EXTRAORDINARI

Dijous, 22 d'octubre de 2020 de 19.00 h a 23.59 h

LLOC: Via Telemàtica
ASSISTENTS: El secretari, l'alcalde i tots els regidors i regidores del consistori 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
Proposta de la Comissió Informativa General:
2.Expedient 2649/2020. Ordenances Fiscals 2021

Darrera actualització: 19.10.2020 | 14:00