Nova convocatòria per a jutge/ssa de pau substitut/a

Dissabte, 27 de febrer de 2021 a les 08:00

L’Ajuntament de Sant Esteve obre una nova convocatòria pública per a l’elecció de jutge/ssa de pau substitut/a, després que l'anterior jutgessa, Esther Susagna, hagi renunciat al càrrec per motius professionals. Les persones interessades en optar al càrrec poden presentar la sol·licitud i documentació acreditativa des de l'1 fins 26 de març.

El jutge/ssa de pau té competències en l'àmbit civil en assumptes d’import inferior a 90 € (excepte alguns supòsits). En l’àmbit penal, se centra principalment en la gestió d'exhorts o documents judicials. Té a més atribuïdes competències en matèria de registre civil. Per ocupar el càrrec de jutge/ssa de pau no es precisa titulació en dret.

La retribució pel càrrec està establerta en la Llei de pressupostos generals. L'elecció del candidat o candidata li correspon al Ple Municipal com a òrgan competent, i és nomenat/da pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys.

Es poden consultar els requisits a l'edicte publicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament http://santestevesesrovires.eadministracio.cat/board//

Darrera actualització: 26.02.2021 | 18:27