S’obre la convocatòria per cobrir una plaça d’enginyer/a tècnic/a

Dijous, 21 de gener de 2021 a les 13:00

L’Ajuntament de Sant Esteve convoca un procés selectiu per cobrir, mitjançant concurs oposició lliure, una plaça d’enginyer/a tècnic/a a temps parcial de 35 hores, en règim de funcionari/a de carrera A2. El termini per presentar sol·licituds començarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE.

La convocatòria té com a objectiu incorporar a la plantilla de l’Ajuntament un/a enginyer/a tècnic/a per desenvolupar funcions vinculades als àmbits de medi ambient, sostenibilitat, gestió de residus i obres, entre d’altres.    

El procés selectiu és de concurs-oposició i constarà de dues fases: una d’oposició i una fase de concurs amb valoració de mèrits en la qual el tribunal qualificador avaluarà els mèrits al·legats i justificats pels i les aspirants que hagin superat la primera fase.

Les bases de la convocatòria ja es poden consultar al Portal de Transparència. La presentació de sol·licituds es podrà fer preferentment per via telemàtica a través de la Seu Electrònica o presencialment al registre general, sol·licitant cita prèvia. El termini de presentació de sol·licituds començarà a partir del següent dia hàbil de la publicació de la convocatòria al BOE i de la qual s’informarà oportunament.

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Edicte bases convocatòria
Tràmit presentació sol·licitud (Disponible a partir de l’endemà publicació BOE)
Cita prèvia (Agenda per sol·licitar atenció presencial, disponible a partir de l’endemà publicació BOE).

Darrera actualització: 21.01.2021 | 13:26