Regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Acció Turística

a) Promoció Econòmica i Acció Turística
- Donar suport i impulsar diferents iniciatives per tal de millorar el teixit empresarial i
dinamitzar econòmicament el municipi.
- Gestió de les base de dades municipal d’empreses.
- Servei de prospecció d’empreses.
- Dinamització dels Polígons d’activitat Econòmica.
- Disseny d’un catàleg de Serveis a les Empreses.
- Promoció de la ciutat i del turisme local.
- Facilitar informació i donar suport respecte dels tràmits per l’obertura d’activitats
econòmiques.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.
 

b) Comerç
- Impulsar conjuntament amb la col·laboració de l’associació de botiguers de Sant
Esteve Sesrovires el comerç local a través d’actuacions i serveis que contribueixin al
desenvolupament i consolidació de l’activitat comercial de la població:
      - Campanyes promoció i publicitat del comerç local.
      - Campanyes d’animació i promoció comercial.
      - Cursos de formació específica pel comerç i empreses de serveis. Realització
         de fires comercials.
       - Difusió d’informació relativa al sector comerç i serveis. - Servei interlocució
         amb altres administracions públiques.
        - Assistència jornades, seminaris i debats al voltant del comerç urbà.
- Relació amb els col·lectius de comerciants.
- Comerç al detall.
- Zones i superfícies comercials.
- Control del mercat municipal.
- Pla anual de dinamització comercial. Indústria
- Gestió de les base de dades municipal comerços.
- Organització de fires i del mercat de venda no sedentària.
- Promoció i assessorament al comerç.
- Informació sobre horaris comercials i altres.
- Desenvolupament d’iniciatives per a la dinamització del municipi.
- Exercici de les facultats municipals referides al consum i protecció de les persones
consumidores.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 25.10.2021 | 11:03