Regidoria d'Educació

- Planificació educativa.
- Centres d’ensenyament infantil i de primària.
- Instituts d’ensenyament secundari.
- Escoles bressol municipals.
- Consell escolar municipal.
- Consells escolars de Centre.
- Promoció formació d’adults.
- Gestió d’infraestructures educatives.
- Activitats i serveis a la comunitat educativa.
- Activitats extraescolars i educació en el lleure.
- Plans educatius d’entorn.
- Promoure l’èxit escolar.
- Convenis de col·laboració educativa per a la realització de pràctiques de l’alumnat
escolar, universitari i altres plans de formació o similars.
- Dinamització activitats infància.
- I qualsevol altra matèria pròpia del departament no delegada a cap altre òrgan
municipal o organisme.

Darrera actualització: 27.06.2019 | 14:20