Sant Esteve incorpora la figura de l’agent cívic

Divendres, 4 de desembre de 2020 a les 12:00

Informar sobre les mesures per la COVID-19, promoure el civisme entre la ciutadania, o vetllar per la convivència són algunes de les funcions que desenvoluparà, des d’avui i pels carrers del municipi, una agent cívic. Les seves tasques estaran coordinades i supervisades per la Policia Local.

La incorporació d’una agent cívic s’emmarca dins del programa Treball i Formació- Línia COVID19 extraordinària que impulsa el SOC a través del Consell Comarcal, ens que en gestiona la contractació amb una durada de 9 mesos. L’Ajuntament participa en el seu cofinançament. A banda de les accions de carrer, l’agent rebrà formació sobre treball en equip i habilitats comunicatives.

Les persones que han participat en el procés de selecció han estat derivades directament des de l’Oficina de Treball del SOC. En aquesta selecció per a la què es van convocar 5 persones per a L'entrevista hi han participat una tècnica del Consell Comarcal, la tècnica d’Inserció Laboral de l’Ajuntament i una representant de la Policia Local.

Quines tasques desenvoluparà l’agent cívic?

Informar als ciutadans de les restriccions amb motiu de la COVID-19 , en parcs, mercat setmanal, establiments, escoles.

- Divulgar i promocionar el civisme entre els usuaris d’espais i serveis públics (transports públics, parcs i jardins, salut pública, etc.)

 - Divulgar la cultura cívica entre els usuaris d’espais públics, dins el marc de campanyes i polítiques públiques afins, per tal que es faci un ús correcte dels drets i deures dels ciutadans a la via pública, i en tots els àmbits competencials d’un/una agent cívic/informador/a ambiental.

 - Acompanyar en l’ús d’espais públics a grups específics o a persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitats, etc.).

 - Detectar infraccions i amonestar verbalment per aquelles conductes incíviques, i de vegades conflictives, i posar-se en contacte amb altres serveis per a la seva informació, o  de seguretat públics o privats adients.

- Facilitar informació d’interès pràctic (adreces, situació dels transports públics, telèfons públics, etc.) sobre els recursos, els equipaments, i les instal·lacions, i altres organitzacions o institucions.

- Acompanyar en l’ús d’instal·lacions o equipaments (ascensors, escales mecàniques, etc.) a persones dependents que ho requereixin (gent gran, persones amb discapacitat, etc.).

- Detectar punts negres o incidències, i comunicar a les administracions pertinents l’ús deficitari d’equipaments i instal·lacions perquè es faci la seva reparació o substitució.

-  Posar en coneixement dels serveis corresponents en cas de detectar gossos abandonats pel carrer. Tenir cura a nivell mediambiental del manteniment i neteja del centre d’acollida d’animals.

- Vetllar en general per a la bona convivència entre la ciutadania garantint el compliment de les normes més elementals de civisme mitjançant eines educatives i pedagògiques, en els àmbits de l’espai públic, la mobilitat, la tinença responsable d’animals, el consum responsable (reciclatge, estalvi d’aigua) , i la informació.

- Realitzar tasques administratives relacionades directament amb el control de procediments sancionadors, requeriments, suport a les campanyes, entre d’altres.

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 04.12.2020 | 12:46