IMPULS I TREBALL –MALGRAT LA PANDEMIA-,PER MILLORAR SANT ESTEVE

Divendres, 13 de novembre de 2020 a les 00:00

El Covid19 està perjudicant la salut de molts,  atempta contra la de tots, i afecta l’econo - mia  productiva  i  la  vida  social  en  tots  els   seus  àmbits:  familiars,  culturals,  esportius,   d’oci... Esperem aviat, entre tots, superar  aquesta pandèmia. ARA  SANT  ESTEVE  vàrem  fer  una  moció   a l’estiu (recolzada per tots el grups muni - cipals menys ERC), reclamant al Dep. de  Salut de la Generalitat el retorn de l’atenció  mèdica  al  nostre  CAP.  I  després  de  moltes   gestions, a finals de setembre varen retor - nar  dos  doctors,  malgrat  encara  no  tenim   Pediatria i manca l’obertura per la tarda. També hem impulsat la 1a Campanya de Pro - moció  pel  nostre  comerç  local,  amb  inversió   directa de l’Ajuntament, que ha tingut gran  seguiment  del  veïnat,  exhaurint  en  poques  setmanes el doble de la quantitat inicialment  pressupostada; l’èxit ha estat indiscutible, i en  prenem nota per a futures edicions. El  Govern  de  coalició  municipal  ha  estat   treballant  i  impulsant  projectes  durant  tot   l’any i ara ja estan en licitació, com són les  càmeres  de  videovigilància  per  tenir  mès   prevenció  dels  robatoris  i  més  seguretat  al   nostre municipi; i l’adquisició de drons que  donaran servei a la Policia Local, a Protec - ció Civil i als Serveis Territorials municipals. Projectes aturats com el del Fòrum Jove, es  tornen a revisar per adaptar-los a les pos - sibilitats i necessitats d’avui, amb l’ajut de  la Diputació. Com també un modificat pro - jecte als terrenys de l’antiga Chupa Chups,  que permetin tenir l’habitatge públic i privat  que se’ns demana, perquè ningú hagi de  marxar de Sant Esteve per la seva manca;  Urbanitzant  de  nou  tot  el  carrer  Martorell   d’entrada a la població, amb una nova ro - tonda i nou accés des del pont. Hem posat fill a l’agulla, a expedients en - darrerits de requeriments i neteja de solars;  i  preveiem  fer  en  un  Pla  global  de  neteja  de   aceres, i reparació de carrers i parcs aquests  propers 2 anys, per que Sant Esteve torni a  ser el poble net i ben arranjant que tots volem. I exigim també a les Concessionàries, millor ser - vei i inversions en renovació de xarxa d’aigua  a SOREA, com d’una millor recollida d’escom - braries, si be, el veïnat ha d’ajudar i ser més  curós en la recollida selectiva.. i continuem..  

Darrera actualització: 07.01.2021 | 20:01