L’ANY 2020, L’ANY DEL CORONAVIRUS

Dimarts, 21 de juliol de 2020 a les 00:00

No podem fer una opinió sense parlar  de la pandèmia més important que pateix tot el món en els darrers 100 anys,  la Covid-19. El nostre poble també s’ha vist afectat, i  molt, en tenir la Residència Pública i Municipal de Gent Gran Can Serra. L’Ajun - tament ha elaborat una Memòria de totes  les actuacions i de com hem complert des  del primer dia, tant l’equip de govern,  com tots els caps i responsables municipals i voluntariat, als quals agraïm la seva  dedicació expressa i altruïsta. Així com  també, donem el nostre més sincer con - dol i record a totes les famílies que han  perdut a éssers estimats, a qui les condi - cions del confinament obligat no els ha  permès acomiadar degudament. No ens n’hem sortit del tot encara... De  fet, fins que no hi hagi el fàrmac o la va - cuna que derroti la Covid-19 estarem amb  “l’ai al cor” de possibles rebrots –que ja  estan apareixent -, i de contagis generals  que ens puguin aturar o fer-nos retrocedir. Malgrat això, en aquesta fase actual (a  09 de juliol), anomenada de “Nova Nor - malitat”, des de l’ajuntament hem tornat  a reiniciar tasques i serveis de tot tipus,  amb els condicionants i obligacions de  protecció per a tot el personal, veïnat i  usuaris de serveis municipals. També estem tirant endavant planificaci - ons per a les neteges i renovacions de vo - reres, carrers i parcs públics, que sabem  en tenen necessitat. Programem i prenem  acords per tal de tornar a crear activitat,  i farem campanyes a favor del nostre co - merç, així com per a les nostres entitats,  clubs i associacions, per tal d’actuar en  moments de crisis com la que vivim. Sabem que les mancances són moltes...  però ARA SANT ESTEVE hem entrat al  govern per impulsar-les i ajudar a fer-ho  possible. Ens fem ressò de les demandes  dels veïns i veïnes per intentar resoldre- les. També tindrem la Festa Major afecta - da per la Covid, malgrat això, us desitjem  una Bona Festa Major i sobretot.. salut  per a tothom!  

Darrera actualització: 07.01.2021 | 20:20