TEMPS DE RESPONSABILITAT

Divendres, 13 de novembre de 2020 a les 00:00

Estem a la tardor i ja fa setmanes que ens  trobem immersos en una segona onada de  la pandèmia que està sacsejant el país. Les  escoles  ha  reobert  i  malgrat  algun  in- cident en la gestió del primer cas que vam  tenir a una d’elles, actualment i després de  la reunió del regidor i la tècnica d’educació  amb els referents d’escoles i salut implicats,  la situació està sent ben controlada als nous  casos que han aparegut. Sant Esteve no està en un moment greu de  nivell de contagis però malgrat això cal ser  molt  prudent,  i  seguir  les  recomanacions   que les autoritats sanitàries marquen i les  instruccions de les noves mesures de control  de la pandèmia que ens arriben i que durant els propers dies veurem canviar sovint. Durant els darreres mesos seguim denunci- ant la mala gestió de la Generalitat a nivell  sanitari  i  reclamant  la  reobertura  del  cap   amb els serveis íntegres que amb l’excusa  del  Covid  ens  van  treure.  Hem  sigut  paci- ents i comprensius a nivell d’institució i de  població però ja n’hi ha prou de que no  es  respectin  els  nostres  drets  a  la  salut  i  a   l’atenció sanitària que ens correspon. Vàrem exigir la recuperació dels serveis i fins  aquest moment hem aconseguit que el Cat  Salut ens posin dos metges, però ni la reo - bertura  a  les  tardes  ni  la  recuperació  dels   servei  de  pediatria.  Seguim  exigint  que  s’aturin les retallades en Sanitat encobertes  en l’excusa de la pandèmia que si ha dei - xat clara alguna cosa és el que reclamem i  defensem els socialistes davant la dreta que  desmantella: que la Sanitat, l’Educació i les  Pensions, no es toquen!!! Enfront d’això, el govern municipal ha recu - perat i activat el comitè d’Emergència municipal que es tornar a reunir periòdicament  per  tal  de  coordinar  la  situació  derivada   del nou estat d’alarma i establir les mesu - res necessàries per garantir la seguretat i la  protecció dels veïns i veïnes de Sant Esteve.  Aquesta és una lluita conjunta contra qui és  el veritable problema: el nombre de conta- gis i la impossibilitat de frenar la Covid19.  Junts podem aconseguir-ho i us encoratjo a  mantenir el compromís amb la convivència,  la responsabilitat i la solidaritat que ens ca - racteritza com a poble.  

Darrera actualització: 07.01.2021 | 20:03