PLE MUNICIPAL

Dimecres, 20 de gener de 2021 a les 19:00

Ple municipal ordinari per via telemàtica. 


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 22.10.2020E)
3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 23.12.2020O)
Propostes de la Comissió Informativa General:
4.Expedient 3429/2020. Aprovació inicial del Pressupost Únic (Ajuntament i Societat Mercantil Municipal unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U."), per a l’exercici 2021
5.Expedient 3769/2020. Aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per a l’exercici 2021
6.Expedient 3940/2020. . Retribucions, indemnitzacions per assistències i dietes als càrrecs electes i aportació als grups polítics municipals per a l’exercici 2021

B) Activitat de control
7.Informació Alcaldia
8.Donar compte Decret d'Alcaldia

C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 20 / de gener / 2021 a les 19:00
2a convocatòria: 22 / de gener / 2021 a les 19:00

Lloc
Via telemàtica


ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva
1.Aprovació celebració sessió telemàtica, per zoom
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 22.10.2020E)
3.Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 23.12.2020O)
Propostes de la Comissió Informativa General:
4.Expedient 3429/2020. Aprovació inicial del Pressupost Únic (Ajuntament i Societat Mercantil Municipal unipersonal de responsabilitat limitada "Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, S.L.U."), per a l’exercici 2021
5.Expedient 3769/2020. Aprovació inicial de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per a l’exercici 2021
6.Expedient 3940/2020. . Retribucions, indemnitzacions per assistències i dietes als càrrecs electes i aportació als grups polítics municipals per a l’exercici 2021

B) Activitat de control
7.Informació Alcaldia
8.Donar compte Decret d'Alcaldia

C) Precs i preguntes
9.Precs i preguntes

Darrera actualització: 23.12.2022 | 11:31