PLE ORDINARI

Dimecres, 26 d’abril de 2023

DADES DE LA CONVOCATÒRIA
Tipus de convocatòria
Ordinària

Data i hora
1a convocatòria: 26 / d’abril / 2023 a les 19:00
2a convocatòria: 28 / d’abril / 2023 a les 19:00

Via telemàtica

Ple municipal ordinari

Segueix-lo en directe per:

Radio Sant Esteve 88.0FM

Streaming:

https://www.youtube.com/channel/UCcPjsJk9dy4XgUoJOpR4qOw  i  http://rtv10.alacarta.cat/

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació celebració sessió telemàtica, per Zoom
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (Ple 22.03.2023O)

Propostes de la Comissió Informativa General:
3. Expedient 28/2023. Aprovació Pla de Salut de Sant Esteve Sesrovires 2023-
2026
4. Expedient 1093/2023. Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels
vehicles de mobilitat personal (VMP) en el terme municipal de Sant Esteve
Sesrovires
5. Expedient 4177/2022. Expedient sancionador Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos
6. Expedient 5030/2022. Expedient sancionador Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos
7. Expedient 1783/2023. Moció grup polític ARAses sol·licitant informe al Institut
Geològic de Catalunya per tal de confirmar la necessitat de fer més obres
complementàries d'estabilització al c/Mercè Rodoreda
8. Expedient 1846/2023. Moció grup polític (AUXSES) (AMUNT) per un Sant
Esteve lliure de Glifosat
9. Expedient 1847/2023. Moció per demanar l’adhesió a la ILP per a la
proposició de Llei de garanties de finançament del sistema educatiu català.
Per un mínim del 6% del PIB per a l’educació

B) Activitat de control
10. Informació Alcaldia
11. Donar compte Decrets d'Alcaldia

C) Precs i preguntes
12.Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.04.2023 | 13:04